Ruski English
Margin Top Left

!!! Za funkcionalnost ovog web sajta morate da preuzmete i instalirate Flash Player

Margin Top Right
Outline Left
Označavanje vune
U prvim decenijama 20. veka kupac je još mogao da prepozna ponudjeno predivo, koje je uglavnom bila ovčija vuna, pamuk i lan. Danas se to iz osnove promenilo. Stručnjaku je danas veoma teško da bez tehničkih pomoćnih sprava odredi sastav nekog prediva. Da bi se potrošač zaštitio, zakonom je predvidjeno da se meki delovi odeće označe kao čista vuna ili odeća sa velikim procentom vune.
Veoma važna razlika za upotrebnu vrednost vunenih proizvoda je razlika izmedju čiste runske vune i mešane.
Od 1972. godine o zaštiti potrošača brine doneseni Zakon za obeležavanje tekstila za jedinstveno obeležavanje tekstilne robe, koji i danas važi za sve zemlje Evrope i Evropsku uniju.
Po zakonu, oznakom »čista runska vuna« se sme označiti samo ona vuna koja je dobijena šišanjem žive ovce, što znači da je to proizvod koji se sastoji isključivo od vunenih vlakana, koja nikad pre toga nisu bila sadržana u nekom gotovom proizvodu i koja nisu podvrgavana ničemu drugome, osim neophodnom procesu za proizvodnju proizvoda i nikako nisu dozvoljene i ne sadrže primese aditiva za vunu.
Prema zakonu za obeležavanje tekstilne robe sa vunom ovce, zato što poseduju slična svojstva kao i vuna ovce izjednačene su sledeće životinjske dlake: alpaka, vikunja, lama, kamilja dlaka, dlake od angore-pitomih zečeva, od angora-koza tj. moher od kašmirskih koza i jaka-bivola iz srednje Azije. Svi proizvodi proizvedeni od ove fine dlake koji po definiciji zadovoljavaju pojam čista runska vuna , smeju na etiketama nositi ovaj naziv.
Kod oznake »mešana vuna« se radi o ostacima vunenih prediva koji potiču i od nošene odeće.
Oznake »češljana vuna« ili »striženo predivo« nisu oznake kvaliteta, već se odnose na primenjen postupak predenja, znači čisto tehnički pojmovi, kod prediva za ručni rad radi se prvenstveno o proizvodima od češljanog prediva (što nije isto što i proizvod od mešanog prediva).
Ukoliko neko predivo nosi oznaku »čista vuna« ili »samo vuna«, možemo biti sigurni da se radi o predivu koje sadrži do 70% vune.
Outline Right
Margin Bottom Left

!!! Za funkcionalnost ovog web sajta morate da preuzmete i instalirate Flash Player

Margin Bottom Right